• ASIAKASPALVELU

    AVOINNA 8:00-15:30

  • EDULLISET HINNAT

  • JOUSTAVAT

    TOIMITUSTAVAT

  • LUOTETTAVAT

    TUOTTEET


TIETOSUOJASELOSTE

ABC-Kärry Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 1.5.2018. 

 

1. Rekisterinpitäjä

ABC-Kärry  Oy

Ilvesvuorenkatu 37
01900 Nurmijärvi

Y-tunnus: 0908011-5

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: info@abc-karry.fi

 

2. Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme asiakkaidemme tietoja:

·         Asiakkuuden ylläpitämiseen

·         Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

·         Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

·         Asiakaskokemuksen parantamiseen

·         Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

·         Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

·         Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

·         Väärinkäytösten estämiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen tilaaminen verkkokaupastamme edellyttää henkilötietojen antamista. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

·         Yrityksemme ja sen työntekijät

·         Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

·         Luotonmyöntäjä, kun valitset maksutavaksi luottoyhtiön tai osamaksun

·         Kuljetusliike, joka kuljettaa tavaran sinulle

·         Tavarantoimittaja, joka toimittaa tavaran sinulle suoratoimituksissa

·         Asennuspalvelun tarjoava liike, joka toimittaa sinulle asennuspalveluita

·         Sisustussuunnittelija, jolle olet antanut valtuutuksen toimia puolestasi

·         IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

·         Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

·         Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Palveluntarjoajamme saavat käyttää heille luovutettuja tietoja pelkästään tehtäviensä suorittamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

3. Rekisterin tietosisältö

Käsiteltävien henkilötietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, myymäläkäynneistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja ovat:

·         Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

·         Tunnistamistiedot, kuten nimi

·         Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

·         Yritys / organisaatio

·         Maksutiedot, kuten laskutusosoite

·         Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa

·         Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

·         Kanta-asiakastiedot

·         Lahjakorttitiedot, kuten lahjakortin ostaja ja saaja

·         Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

·         Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

·         Arvonta-ja kilpailuvastaustiedot

·         Uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

 

4. Rekisteritietojen säilyttäminen

Säilytämme sähköisesti / manuaalisesti käsiteltäviä henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

·         Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

·         Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

·         Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

·         Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla sekä manuaalisesti käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@abc-karry.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"), olettaen että meillä ei ole lakisääteisiä valvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@abc-karry.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

8. Tietosuojaselosteen muutos

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tai muuttaa. Kun teemme muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, sisällytämme tähän päivämäärän, jolloin Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty. Jos tähän selosteeseen tai siihen, kuinka käytämme henkilötietojasi, on tehty olennaisia muutoksia, tiedotamme sinua joko lisäämällä näkyvän tiedotteen sellaisista muutoksista ennen muutosten tekemistä, tai lähettämällä sinulle suoraan tiedotteen.